Successive Leaders

 • 1926-1927
  Chongshu Qian
  Dean
 • 1927-1928
  Chongle Liu
  Dean
 • 1928-1952
  Zhen Chen
  Dean
 • 1937-1946
  Jitong Li
  Dean of the Biology Department of the Southwest United University
 • 1984-1986
  Muming Poo            
  Nanming Zhao            
  Shiquan Bao
  Dean            
  Vice Dean            
  The Department Secretary of CPC
 • 1986-1992
  Nanming Zhao            
  Shiquan Bao            
  Xiufang Zhang
  Dean            
  The Department Secretary of CPC (-1988.11)           
  The Department Secretary of CPC (1988.11-)
 • 1992-1995
  Senfang Sui            
  Xiufang Zhang
  Dean            
  The Department Secretary of CPC
 • 1995-1999
  Nanming Zhao            
  Xiufang Zhang
  Dean            
  The Department Secretary of CPC
 • 1999-2002
  Haimeng Zhou            
  Xiufang Zhang
  Dean            
  The Department Secretary of CPC
 • 2002-2005
  Yinghua Chen            
  Qingyu Wu
  Dean            
  The Department Secretary of CPC
 • 2006-2009
  Yinghua Chen            
  Qingyu Wu
  Dean            
  The Department Secretary of CPC
 • 2009-2012
  Yigong Shi            
  Yinghua Chen
  Dean            
  The school Secretary of CPC
 • 2012-2016
  Yigong Shi            
  Yinghua Chen
  Dean            
  The school Secretary of CPC
 • 2016-2019
  Hongwei Wang            
  Yinghua Chen           
  Wei Wu
  Dean            
  The school Secretary of CPC (-2018.11)           
  The school Secretary of CPC (2018.11-)
 • 2019.6-present
  Hongwei Wang            
  Songhai SHI            
  Wei Wu
  Dean(-2021.4)            
  Dean(2021.4-)            
  The school Secretary of CPC